Category: ความรัก

รู้จักว่าจะรัก ก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบ และถึงแม้ว่าความรักใคร่ เริ่มต้นด้วยการยื่นให้แก่กัน โดยจะใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อกลาง และจะก่อให้เกิดความรักในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจจะมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงเท่านั้น แต่ถ้าว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือว่าแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจมอบให้กันได้ค่ะ   ไม่ว่าเราจะรู้สึกชอบใคร รักใคร แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดพร้อมทั้งใส่ใจไปกับการรักตนเอง

Continue readingรู้จักว่าจะรัก ก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน