ท่องเที่ยวที่หาดวังโกแห่งจังหวัดมหาสารคาม

หากว่าใครเคยได้ท่องเที่ยวไปที่จังหวัดมหาสารคามบ้างแล้ว ท่านก็คงจะเคยได้ฟังชื่อ หาดวังโก ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมชมชอบจากนักเดินทางทั่วประเทศ

 
เพราะแหล่งท่องเที่ยวอย่าง หาดวังโก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบชายหาดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เพราะตะกอนทรายกลุ่มนี้ เกิดจากการไหลผ่านของโค้งน้ำ กระทั่งทำให้เกิดตะกอนทรายที่ไหลไปทับถม จนกระทั่งกลายเป็นชายหาดขนาดใหญ่ที่ดูงามเกินความคาดหมาย จนกระทั่งริมหาดวังโกได้เกิดขึ้นบนโค้งของแม่น้ำชี ทั้งหมดที่มีของหาดจะมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรด้วยกัน ส่วนหัวท้ายของชายหาดจะถูกกั้นพร้อมกับปิดเอาไว้ด้วยแก่งทั้งสองด้าน ส่วนแอ่งที่ว่านี้ทางด้านซ้ายจะมีชื่อว่า แก่งบ้านห้วย พร้อมทั้งสำหรับแก่งทางด้านขวามือจะมีชื่อว่า แก่งท่าเตาดิน ซึ่งทั้งสองแอ่งนี้คอยทำหน้าที่เสมือนกับเป็นฝายกั้นน้ำที่อุบัติขึ้นจากธรรมชาติโดยตรง เพราะเช่นนั้น รูปร่างของแก่งทั้งสองแก่งนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับเหมือนกันมาก พร้อมทั้งจะเป็นลานหินที่ดูทอดยาวขวางทางของแม่น้ำชีอยู่ แต่พอถึงในช่วงหน้าแล้งครั้งใด ทั้งสองแอ่งก็จะคอยทำหน้าที่เป็นฝายทางธรรมชาติ ที่คอยทดน้ำเอาไว้อยู่สม่ำเสมอ ทำให้แม่น้ำชีบริเวณหาดวังโก ยังคงมีจำนวนน้ำเหลือเฟือถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงฤดูแล้งก็ตาม
 
มหาสารคาม
ดังนั้นมหาสารคาม ในช่วงหน้าแล้งคราใด ชายหาดวังโกก็จะยังคงมีน้ำให้ผู้เดินทาง หรือกระทั่งชาวบ้านของจังหวัดมหาสารคามได้เล่นน้ำกันอย่างมีความสุข และต่อให้เป็นหน้าแล้งที่แล้งมากขนาดใด ที่นี่ก็ยังคงมีน้ำให้เล่นกันเพลิดเพลินอยู่เช่นเคย